Breu història del concurs

El Trofeu Torretes va ser creat el 1975 i inicialment es tractava d’un concurs fotogràfic d’àmbit local. Amb els anys, va passar a ser d’àmbit estatal i finalment, el 2006, a més de passar a formar part dels actes de l’Festimatge – Festival de la Imatge de Calella, es va convertir Internacional.

La característica essencial durant la major part dels anys de vida del “Torretes” va ser que havia de participar no amb obres fotogràfiques individuals sinó amb col·leccions de 3 fotografies, sent d’aquesta manera pioner entre els concursos de fotografia. Amb l’adaptació de l’concurs a les normes FIAP, es va deixar de banda les col·leccions per passar a concursar en categories (monocrom color, monocrom lliure, tema mar, …) i en format digital, enriquint notablement la participació d’autors de tot el món.

47 Trofeu Torretes de Fotografia: Bases (2023)

Oberta la participació a partir de l’1 de desembre

Bases (PDF):

Aquest saló gaudeix dels reconeixements de la: Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP), Confederación Española de Fotografía (CEF), Global Photographic Union (GPU), Image Sans Frontieres (ISF) Federación Andaluza de Fotografía (FAF), Federación Levantina de Fotografía (FAF) i Federació Catalana de Fotografia (FCF) , per tant, es regirà per les seves normes, i serà puntuable per l’obtenció dels seus títols honorífics:

FIAP: 2023/ – GPU: L230028 – ISF: 05/2023 – CEF: I-2023-04 – FAF: I-2023-01 – FLF: I/2023/01 – FCF: 2023-10

MODALITAT: Arxius digitals.

SECCIONS:
A – MONOCROM: Temàtica lliure. (definició FIAP)
B – COLOR: Temàtica lliure.
C – COLOR: El mar, amb tots els seus aspectes, paisatge, treball retrat, etc….

CATÀLEG en PDF amb totes les fotografies premiades per a tots els participants.

NÚMERO DE FOTOGRAFIES:
SECCIONS A, B, C: Màxim de 4 per secció, no premiades en anteriors edicions del Trofeu Torretes.

MANERA DE PARTICIPAR:
La participació és exclusivament en format digital i la inscripció és a través del web https://www.festimatge.org/trofeo-torretes-de-fotografia-participacion/
En format JPG, màxim 1920 píxels en horitzontal i 1080 píxels en vertical, en 300 dpi. L’arxiu no pot superar 2 Mb. En el cas que la grandària sigui superior es rebutjaran de manera automàtica.

Participació >>>

(Oberta la participació a partir de l’1 de desembre)

DRETS DE PARTICIPACIÓ:
Per autor: 20 €, independentment del número de seccions en què participi.
El pagament s’efectuarà per PayPal des del formulari d’inscripció.
Les obres dels autors que no abonin els drets d’inscripció abans de la data límit de recepció no seran jutjades.

CALENDARI DEL SALÓ:
Obertura admissió: 1 de desembre de 2022.
Data límit d’admissió: 1 de març de 2023.
Veredicte del jurat: 12 de març de 2023.
Enviament de notificacions: 23 de març de 2023.
Exposició: del 1 d’abril al 1 de maig 2023.
Lliurament de premis: 30 d’abril de 2023.
Enviament del catàleg: juliol 2023.


PREMIS SECCIONS A, B, C:
Premid’Honor “Trofeu Torretes”: Trofeu (disseny exclusiu), 1000 €, i una estada de 6 dies amb pensió completa per a dues persones (viatge i transport no inclòs) en un hotel de Calella (Barcelona), coincidint amb l’acte de lliurament de premis, per al participant en les seccions A, B, C, que el jurat consideri com a millor autor.

Premi FIAP: Pin Blau a l’autor que amb la suma d’acceptacions de les seccions A, B, i C. hagi obtingut major puntuació.


Premis per obra solta:
Per a cadascuna de les seccions A, B, C.

  • Medalla d’Or FIAP
  • Medalla d’Or CEF
  • Medalla d’Or FCF
  • Medalla d’Or GPU
  • Medalla d’Or ISF
  • Medalla d’Or FAF
  • Medalla d’Or FLF
  • Mencions d’Honor FIAP
  • Mencions d’Honor GPU

Medalles Foto-Film Calella a les fotografies més creatives de les seccions A, B, C.
Medalla d’Or FFC

JURAT: Les imatges seran avaluades individualment per cada membre del jurat i no es mostraran consecutivament.

MONOCROM, lliure
Sra. Maria Gràcia de la Hoz Roch – MFCF1*-JPFCF-HonFCF-JBCEF-EFIAP/S-MFIAP
Sr. Fernando Morán Gay AFCF-JPFCF
Sr. Françoise Morio MFCF3*-MCEF

COLOR, lliure
Sr. Josep M. Casanoves Dolcet AFIAP EsFIAP
Sr. Pere Ribera Costa MFCF1*-JAFCF-ACEF-AFIAP
Sr. Joan Serrano Zoroa MFCF3*-JAFCF-ECEF-EFIAP-ESFIAP

COLOR, el mar
Sr. Luis Aracíl Roux MFCF3*-MCEF-AFIAP
Sr. Joan Buxó Briquets MFCF1*-JAFCF-ACEF-EFIAP
Sr. Xavier Rafanell Jacas MFCF1*-JBFCF-ACEFDEFINICIONS:
(A) Monocrom
Una obra en blanc i negre, anant de gris clar (blanc) al gris molt fosc (negre), és una obra monocroma amb diferents matisos de grisos. Una obra blanc i negre virada íntegrament a un sol color es considerarà una obra monocroma, podent figurar en la categoria blanc i negre. Per contra, una obra en blanc i negr emodificada per un viratge parcial o amb l’afegit d’un color, es converteix en una obra en color (policroma), havent de figurar en la categoria color.


NOTES:

Amb el sol fet d’enviar les seves imatges o arxius a un saló sota el Patrocini FIAP, el participant accepta sense excepció i sense cap objecció que les imatges enviades puguin ser investigades per FIAP per establir si aquestes obeeixen a les regulacions i definicions FIAP, fins i tot si el participant no és membre de la FIAP, que FIAP utilitzarà els mitjans a la seva disposició per a aquesta empresa, que qualsevol negativa a cooperar amb la FIAP o qualsevol negativa a enviar els fitxers originals capturats per la càmera, o a falta de proves suficients, serà sancionat per la FIAP i que en cas de sancions el nom de l’entrant es publicarà en qualsevol forma útil per informar les infraccions de les normes. La notificació dels resultats s’efectuarà per correu electrònic. La galeria de les obres acceptades es podrà consultar al web:
https//www.festimatge.org/

L’enviament dels premis es farà per correu ordinari a l’adreça que els participants hagin indicat
en la inscripció, Foto-Film Calella no es fa responsable de les pèrdues que puguin haver durant
la tramesa , ni que els premis no hagin estat lliurats de manera oportuna a causa dels requisits
postals locals. Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de terceres
persones en les obres presentades

La simple participació en aquest certamen implica la total acceptació d’aquest reglament.

PROTECCIÓ DE DADES:

Participar en aquesta sala implica donar consentiment exprés perquè les dades personals proporcionades (i això inclou les adreces de correu electrònic) es conservin, processin i s’emprin amb finalitats relacionades amb aquesta sala per l’organització. També es dóna consentiment perquè aquesta informació s’enviï a organitzacions que tenen un acord oficial de reconeixement, patrocini o acreditació amb aquesta sala. El participant sap i accepta que participar en aquesta sala significa que l’estat i els resultats de qualsevol participant es poden fer públics.

Direcció – Maria Yangulova
Entitat organitzadora: Foto-Film Calella
Foto-Film Calella
Apartat de correus, 35
08370 Calella (Espanya)
E-mail: trofeutorretes@fotofilmcalella.org